تماس بگیرید

جذب نیرو در دانشكده علوم پزشكی تبریز

جذب نیرو در دانشكده علوم پزشكی تبریز موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد نسبت به «برگزاری آزمون علمی و مصاحبه تخصصی » جهت تأمین تعداد  380  نفر […]
534 بازدید کل ، 1 امروز